Điều khoản (T&C)

Điều khoản của Cửa hàng Trực tuyến ASUS:

Lưu ý: Vui lòng đọc kỹ các điều khoản & điều kiện này trước khi sử dụng trang web ASUS Việt Nam (“trang web”). Bằng việc sử dụng trang web này, bạn đã đọc và đồng ý với các điều khoản & điều kiện này, thông báo điều khoản sử dụng của ASUS và chính sách quyền riêng tư của ASUS (gọi chung là “điều khoản”). Bạn không được mua các sản phẩm ASUS qua trang web này nếu không chấp nhận các điều khoản. Các điều khoản này điều chỉnh việc sử dụng trang web của bạn, bất kỳ nội dung nào (chẳng hạn như văn bản, dữ liệu, thông tin, phần mềm, đồ họa hoặc hình ảnh) ASUS Việt Nam (gọi chung là “ASUS / ROG”) cung cấp qua trang web (gọi chung là “tài nguyên”) và bất kỳ dịch vụ nào ASUS có thể cung cấp qua trang web (gọi chung là “dịch vụ”). Trang web, tài nguyên và dịch vụ nhắc tới trong các điều khoản này được gọi chung là “Trang web ASUS Việt Nam.”
Công ty TNHH Công nghệ ASUS Việt Nam (“ASUS Việt Nam”) hợp tác với Công ty TNHH MTV 1 Digital Technology (“1Digital”, "Nhà cung cấp Dịch vụ"), 65A Hồ Xuân Hương, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, cung cấp cho bạn các dịch vụ Cửa hàng trực tuyến ASUS (‘Cửa hàng’ hoặc ‘Trang web ASUS Việt Nam’ hoặc “Cửa hàng Trực tuyến ASUS Việt Nam”) theo các thông báo, điều khoản và điều kiện quy định tại đây. Ngoài ra, khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Cửa hàng trực tuyến ASUS Việt Nam, bạn phải tuân theo các quy tắc, hướng dẫn, chính sách, điều khoản và điều kiện áp dụng cho dịch vụ đó và có thể được đưa vào theo hình thức dẫn chiếu. ASUS bảo lưu quyền thay đổi các dịch vụ cung cấp qua cửa hàng trực tuyến ASUS Việt Nam và/hoặc các Điều khoản này tại bất kỳ thời điểm nào. ASUS Việt Nam giữ quyền từ chối truy cập cho bất kỳ người nào chúng tôi tin rằng đã vi phạm những Điều khoản này.
Nhà cung cấp Dịch vụ là Đại lý / Đối tác ủy quyền của ASUS và phải chịu trách nhiệm chấp nhận đơn hàng, nhận thanh toán và cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ theo danh sách đặt hàng của bạn.

Từ chối trách nhiệm:

Trang web ASUS Việt Nam được cung cấp nguyên trạng và toàn bộ rủi ro về chất lượng và hiệu quả hoạt động của trang web ASUS Việt Nam sẽ đi cùng với bạn. Trừ khi được quy định khác trong những điều khoản này, nếu các tài nguyên và dịch vụ có lỗi, bạn, và không phải ASUS Việt Nam, sẽ phải chịu toàn bộ chi phí cho dịch vụ và sửa chữa cần thiết. ASUS Việt Nam từ chối rõ ràng tất cả bảo đảm dướt bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng, ngụ ý hay theo luật định liên quan đến trang web ASUS Việt Nam (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ bảo đảm nào dù rõ ràng hay theo luật định về tính thương mại, độ phù hợp để sử dụng hoặc phục vụ mục đích cụ thể, quyền sở hữu và không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ). Không giới hạn đến nội dung tổng quát nêu trên, ASUS Việt Nam không bảo đảm rằng trang web ASUS Việt Nam sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc trang web ASUS Việt Nam sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, bảo đảm hoặc không có lỗi hoặc các lỗi trên trang web ASUS Việt Nam sẽ được sửa chữa. ASUS Việt Nam không bảo đảm kết quả có thể nhận được từ việc sử dụng trang web ASUS Việt Nam hay tính chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ thông tin nào có được qua trang web ASUS Việt Nam. Không có khuyến nghị hay thông tin nào, dù bằng miệng hay bằng văn bản mà bạn nhận được qua trang web ASUS Việt Nam hoặc từ ASUS, công ty mẹ, công ty con hoặc các công ty liên kết hoặc các nhà cung cấp (hoặc cán bộ, giám đốc, nhân viên hoặc đại lý tương ứng của cơ quan đó) (gọi chung là “các bên ASUS”) sẽ tạo thành bất kỳ bảo đảm nào. ASUS từ chối mọi bồi thường theo nguyên tắc công bằng.

Vai trò của ASUS Việt Nam / ASUS và Nhà cung cấp Dịch vụ:

Nền tảng trực tuyến ASUS Việt Nam được phát triển, duy trì và cập nhật bởi ASUS. Quy trình phê duyệt và nhận thanh toán, chấp nhận và thực hiện đơn hàng và các cấu phần vật lý khác của giao dịch được quản lý bởi Nhà cung cấp Dịch vụ. Như đã đề cập, Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ chịu mọi trách nhiệm đối với việc thực hiện tất cả đơn hàng đã đặt hàng thành công qua Cửa hàng, bao gồm nhưng không giới hạn việc xuất hóa đơn, xử lý thanh toán và giao hàng tới khách hàng. Trong mọi trường hợp, ASUS, các công ty liên kết, giám đốc, cán bộ, đại lý, tư vấn hoặc nhân viên, v.v. đều không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hoạt động mua sắm nào thực hiện qua Cửa hàng trực tuyến ASUS Việt Nam. Theo đây, bạn miễn trừ, theo mức độ cao nhất có thể, mọi khiếu nại bạn có thể có với ASUS Việt Nam và các Đại diện của mình phát sinh do kết quả hoặc liên quan tới cửa hàng trực tuyến ASUS Việt Nam hoặc hoạt động mua sắm nào thực hiện qua của hàng trực tuyến ASUS Việt Nam, chẳng hạn như khiếu nại liên quan đến thanh toán và giao sản phẩm.

Sử dụng Cửa hàng trực tuyến ASUS Việt Nam:

Một số cấu phần của Trang Web ASUS Việt Nam (ví dụ, phòng trò chuyện hoặc các cấu phần đánh giá và nhận xét của khách hàng) có thể cho phép bạn gửi phản hồi, thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, tin nhắn hoặc các tài nguyên khác (mỗi lần gửi được gọi là “Nội dung Người dùng gửi”). Bằng việc gửi Nội dung Người dùng gửi, bạn đã cấp cho ASUS quyền không thể thu hồi, vĩnh viễn, có thể chuyển nhượng, không độc quyền, không phí bản quyền, trên toàn thế giới (có thể cấp phép lại qua nhiều cấp) để (a) sử dụng, phân phối, tái sản xuất, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, biên dịch, thực hiện công khai và hiển thị công khai toàn bộ hoặc một phần Nội dung Người dùng gửi của bạn (hoặc bất kỳ sửa đổi nào trong đó), dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào được biết đến hiện tại hoặc phát triển sau này và (b) sử dụng (và cho phép người khác sử dụng) Bài gửi Người dụng của bạn dưới bất kỳ cách thức nào và phục vụ bất kỳ mục đích gì (bao gồm nhưng không giới hạn các mục đích thương mại) ASUS cho rằng phù hợp theo quyết định riêng của mình (bao gồm nhưng không giới hạn việc kết hợp toàn bộ hoặc một phần Nội dung Người dùng gửi của bạn hoặc bất kỳ sửa đổi nào trong đó vào bất kỳ công nghệ, sản phẩm hoặc dịch vụ nào). ASUS bảo lưu quyền hiển thị quảng cáo liên quan đến Nội dung Người dùng gửi và sử dụng Nội dung Người dùng gửi phục vụ các mục đích quảng cáo và khuyến mại. ASUS có thể, nhưng không bắt buộc, sàng lọc trước Nội dung Người dùng gửi hoặc giám sát bất kỳ cấu phần nào của Trang Web ASUS Việt Nam mà Nội dung Người dùng gửi được gửi qua đó. Bạn đồng ý rằng bạn chịu mọi trách nhiệm đối với tất cả các Nội dung Người dùng gửi của mình. ASUS không bắt buộc phải lưu trữ, hiển thị hoặc phân phối bất kỳ Nội dung Người dùng gửi nào trên hoặc qua Trang Web ASUS Việt Nam và có thể xóa bất kỳ lúc nào hoặc từ chối bất kỳ Nội dung Người dùng gửi nào vì bất kỳ lí do gì. ASUS không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, trộm cắp hoặc hư hại dưới bất kỳ hình thức nào tới bất kỳ Nội dung Người dùng gửi nào. ASUS không muốn nhận Nội dung Người dùng gửi là thông tin bảo mật. Bạn hiểu và đồng ý rằng mọi Nội dung Người dùng gửi đều được coi là không bảo mật và không độc quyền và ASUS sẽ tự do tiết lộ Nội dung Người dùng gửi của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có bất kỳ nghĩa vụ tin cậy nào đối với người nhận. ASUS không bảo đảm rằng bạn sẽ nhận được bất kỳ hỗ trợ nào qua ASUS hay bất kỳ bên thứ ba nào để chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ Nội dung Người dùng gửi nào bạn đã gửi. Bằng việc gửi bất kỳ Nội dung Người dùng gửi nào, bạn đã thể hiện và đảm bảo rằng:

bạn từ 18 tuổi trở lên;

bạn sở hữu mọi quyền trong Nội dung Người dùng gửi của mình (bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các quyền về âm thanh, video hoặc bản ghi kỹ thuật số và hiệu quả hoạt động có chứa trong Nội dung Người dùng gửi của bạn) hoặc thay vào đó, bạn đã có được tất cả quyền cần thiết trong Nội dung Người dùng gửi của mình để cấp quyền cho ASUS trong Nội dung Người dùng gửi mô tả tại đây;

bạn đã thanh toán và sẽ thanh toán đầy đủ tất cả phí cấp phép, phí thông quan và các nghĩa vụ tài chính khác dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng hoặc khai thác thương mại nào đối với Nội dung Người dùng gửi của bạn;

bạn là cá nhân có hình ảnh và/hoặc được nghe thấy trong Nội dung Người dùng gửi của bạn hoặc, thay vào đó, bạn đã được sự cho phép của mỗi người (bao gồm sự chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ cho bất kỳ cá nhân nào dưới mười tám (18) tuổi) xuất hiện và/hoặc được nghe thấy trong Nội dung Người dùng gửi của bạn để cấp quyền cho ASUS như mô tả tại đây;

Nội dung Người dùng gửi của bạn không vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác, quyền riêng tư hoặc bất kỳ quyền pháp lý hoặc nhân thân nào khác của bất kỳ bên thứ ba nào; bạn tự nguyện đồng ý từ bỏ tất cả "quyền nhân thân" mà bạn có thể có trong Nội dung Người dùng gửi của mình;

bạn không biết bất kỳ thông tin nào có trong Nội dung Người dùng gửi bị sai, không chính xác hoặc dễ gây hiểu lầm;

Nội dung Người dùng gửi của bạn không vi phạm bất kỳ Luật nào (bao gồm nhưng không giới hạn các luật điều chỉnh kiểm soát xuất khẩu, bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không lành mạnh, chống phân biệt đối xử hoặc quảng cáo sai sự thật);

Nội dung Người dùng gửi của bạn không, và không bị coi một cách hợp lý, là nói xấu, bôi nhọ, thù địch, phân biệt chủng tộc, sắc tộc, tôn giáo, hoặc thành kiến hoặc xúc phạm, đe dọa bất hợp pháp hoặc quấy rối bất hợp pháp đối với bất kỳ cá nhân, đối tác hoặc công ty nào, thô tục, khiêu dâm, tục tĩu hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác;

bạn đã và sẽ không được bất kỳ bên thứ ba nào đền bù hoặc cấp phép cho bất kỳ sự cân nhắc nào bằng việc việc gửi Nội dung Người dùng gửi của mình;

Nội dung Người dùng gửi của bạn không kết hợp các tài nguyên từ trang web của bên thứ ba hoặc địa chỉ, địa chỉ thư điện tử, thông tin liên hệ hoặc số điện thoại (ngoài thông của của bạn);

Nội dung Người dùng gửi của bạn không chứa bất kỳ vi-rút, sâu máy tính, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc các chương trình hoặc tệp tin nào có khả năng gây hại khác;

Nội dung Người dùng gửi của bạn không chứa bất kỳ thông tin nào bạn cho là bảo mật, độc quyền hoặc cá nhân; và

Nội dung Người dùng gửi của bạn không chứa hoặc cấu thành bất kỳ quảng cáo, tài liệu khuyến mại, thư rác, thư spam, thư dây chuyền, đề án kim tự tháp hoặc bất kỳ hình thức lôi kéo nào khác không yêu cầu hoặc trái phép.

Các thỏa thuận khác; phần mềm, dịch vụ hoặc truy cập:

Nhà cung cấp Dịch vụ có thể cung cấp các sản phẩm (chẳng hạn như phần cứng hoặc phần mềm) dịch vụ (chẳng hạn như bảo trì hoặc sửa chữa phần cứng hoặc bào trì, cài đặt hoặc đào tạo phần mềm) hoặc quyền truy cập vào Trang Web ASUS Việt Nam theo các điều khoản trong thỏa thuận riêng giữa bạn và Nhà cung cấp Dịch vụ (mỗi thỏa thuận là một “Thỏa thuận Khác”). Nghĩa vụ của Nhà cung cấp Dịch vụ đối với bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc truy cập nào nhà cung cấp cung cấp cho bạn theo bất kỳ Thỏa thuận nào khác sẽ hoàn toàn chịu sự điều chỉnh của Thỏa thuận Khác tương ứng trong đó sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp và những Điều khoản này sẽ không được coi là hoặc được hiểu là thay đổi các điều khoản của Thỏa thuận Khác đó. Ví dụ, việc sử dụng bất kỳ phần mềm nào có sẵn để tải xuống từ Trang Web ASUS Việt Nam (“Phần mềm”) được điều chỉnh bởi các điều khoản trong thỏa thuận cấp phép người dùng cuối nếu có, kèm theo hoặc bao gồm trong Phần mềm (“Thỏa thuận Cấp phép”). Bạn không thể cài đặt bất kỳ Phần mềm nào kèm theo hoặc bao gồm Thỏa thuận Cấp phép trừ khi trước tiên bạn phải đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận Cấp phép. Nếu Phần mềm không kèm theo hoặc bao gồm thỏa thuận cấp phép người dùng cuối thì Phần mềm đó sẽ được coi là Tài nguyên trong văn bản này và những Điều khoản này sẽ điều chỉnh việc sử dụng Phần mềm đó của bạn. Nghiêm cấm rõ ràng việc tái tạo hoặc tái phân bổ bất kỳ phần mềm nào, trừ khi việc tái tạo hoặc tái phân bổ được cho phép rõ ràng trong thỏa thuận cấp phép kèm theo hoặc bao gồm trong phần mềm.

Tài khoản của bạn:

Bạn chịu mọi trách nhiệm đối với việc duy trì tính bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình liên quan đến Cửa hàng. ASUS và Nhà cung cấp Dịch vụ không chịu bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ nào trong trường hợp tài khoản đã đề cập và dữ liệu trong đó bị truy cập bởi bất kỳ bên thứ ba nào, hay bất kỳ hệ quả nào theo sau.

Nhãn hiệu:

ASUS, ROG (Republic of Games) và bất kỳ tên sản phẩm hay dịch vụ hoặc khẩu hiệu hoặc logo nào khác có chứa trong Trang Web ASUS Việt Nam là nhãn hiệu của ASUS và các nhà cung cấp hoặc bên cấp quyền của ASUS và không được phép sao chép, bắt chước hoặc sử dụng, toàn bộ hay một phần, mà không có sự cho phép bằng văn bản từ trước của ASUS hoặc chủ sở hữu nhãn hiệu tương ứng. Sở hữu của tất cả những nhãn hiệu này và lợi thế thương mại kèm theo thuộc về ASUS hoặc chủ sở hữu nhãn hiệu tương ứng. Bạn không được sử dụng bất kỳ thẻ meta hoặc bất kỳ “text ẩn” nào khác tận dụng bất kỳ tên, nhãn hiệu hoặc tên sản phẩm hoặc dịch vụ của ASUS mà không có sự cho phép bằng văn bản từ trước của ASUS. Ngoài ra, chi tiết đồ họa của Trang Web (bao gồm tất cả tiêu đề của trang, đồ họa tùy chỉnh, các nút biểu tượng và ngôn ngữ kịch bản) là nhãn dịch vụ, nhãn hiệu và/hoặc hình ảnh thương mại tổng thể của ASUS và không được sao chép, bắt chước hoặc sử dụng (toàn bộ hoặc một phần) mà không có sự cho phép bằng văn bản từ trước của ASUS. Dẫn chiếu tới bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, quy trình hoặc thông tin nào khác, theo tên thương mại, nhãn hiệu hoặc cách khác không cấu thành hoặc ngụ ý xác nhận, tài trợ hoặc khuyến nghị của ASUS.

Lỗi Thông tin:

ASUS Việt Nam và Nhà cung cấp Dịch vụ đều không cam kết rằng thông tin trên Cửa hàng là đúng hoặc chính xác tại mọi thời điểm. Trong trường hợp thông tin liên quan đến sản phẩm được phát hiện là không đúng vì bất kỳ lí do gì, Nhà cung cấp Dịch vụ có quyền từ chối hoặc hủy đơn hàng đã đặt đối với (các) sản phẩm đó. Nếu thẻ tín dụng của bạn đã bị trừ tiền cho đơn hàng bị hủy đó, Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ bồi hoàn cho giao dịch qua phương thức thanh toán ban đầu của bạn với số tiền tối đa là khoản tiền đã thanh toán ban đầu.

Sửa đổi các Điều khoản này:

Theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, ASUS có thể thay đổi các Điều khoản này theo từng thời điểm. ASUS sẽ đăng thông báo về những thay đổi này trên trang web tương ứng. Nếu bạn phản đối bất kỳ thay đổi nào, cách duy nhất là bạn sẽ phải dừng sử dụng Trang Web ASUS Việt Nam. Việc tiếp tục sử dụng Trang Web ASUS Việt Nam sau thông báo về bất kỳ thay đổi nào như vậy nghĩa là bạn đã xác nhận những thay đổi đó và đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện của những thay đổi này. Một số điều nhất định trong các Điều khoản này có thể được thay thế bởi các thông báo pháp lý hoặc điều khoản chỉ định rõ đặt tại một số trang cụ thể trong Trang Web ASUS Việt Nam và trong những trường hợp đó, thông báo pháp lý hoặc điều khoản chỉ định rõ được coi là gắn liền với những Điều khoản này và sẽ thay thế (các) điều trong Điều khoản này đã được chỉ định bị thay thế.

Đặt hàng:

Bạn có thể đặt hàng bất kỳ sản phẩm nào liệt kê trên trang web. Việc chấp nhận đơn hàng tùy thuộc vào cả việc nhận được thanh toán và tình trạng còn hàng. Tuy nhiên, Nhà cung cấp Dịch vụ bảo lưu quyền thực hiện bất kỳ (các) giao dịch nào với bất kỳ khách hàng nào mà không cần nêu bất kỳ lí do gì, trừ khi được chỉ định khác bởi ASUS Việt Nam. Khi nhận được thanh toán, số đơn hàng sẽ được tự động khởi tạo và xuất hiện dưới dạng tin nhắn ở cuối quy trình xử lý thanh toán (Số đơn hàng này cũng sẽ được gửi tới địa chỉ email ID do bạn cung cấp vào thời điểm nhập đơn hàng. Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ bắt đầu xử lý đơn hàng sau khi nhận được thanh toán tùy thuộc vào tình trạng còn hàng tại thời điểm đó. Các đơn hàng một khi đã được đặt với thanh toán sẽ không thể hủy được. Tuy nhiên, nếu khách hàng muốn hủy đơn hàng, phí Hủy sẽ được áp dụng.

Trong trường hợp các khuyến mại liên quan đến nâng cấp, hàng hóa mặc định sẽ được thay thế bởi hàng hóa đã nâng cấp.

Thanh toán:

Bạn có thể sử dụng nhiều tiện ích khác nhau để thực hiện thanh toán, như thanh toán thẻ Tín dụng qua cổng thanh toán, ưu đãi trả góp qua các ngân hàng lựa chọn, Net banking sẵn có trên Trang Web. Trong trường hợp sử dụng Thẻ Tín dụng hoặc Ghi nợ hoặc các tiện ích ngân hàng điện tử để thanh toán, thông tin của bạn sẽ được bảo mật. Bạn đồng ý, hiểu và xác nhận rằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc các tiện ích ngân hàng điện tử sử dụng là do bạn sở hữu hợp pháp hoặc nắm giữ hợp pháp và bạn không được phép thanh toán hoặc cố gắng thanh toán cho (các) Sản phẩm bằng thông tin gian lận. Nhà cung cấp Dịch vụ xác nhận rằng nhà cung cấp sẽ sử dụng biện pháp hợp lý để đảm bảo bảo mật thông tin và không chia sẻ với bên thứ ba, trừ khi bắt buộc để xác minh gian lận hoặc theo luật pháp, quy định hoặc lệnh của tòa án. ASUS và Nhà cung cấp Dịch vụ đều không chịu trách nhiệm cho bất kỳ gian lận thẻ tín dụng/ghi nợ hoặc gian lận ngân hàng nào.

Cổng Thanh toán:

Có nhiều đối tác thanh toán khác nhau cung cấp cổng thanh toán cho chúng tôi. Tất cả giao dịch trực tuyến sẽ được định tuyến qua một trong các đối tác thanh toán của chúng tôi. Khi giao dịch thành công, đối tác thanh toán sẽ thu tiền và chuyển tiền tới Nhà cung cấp Dịch vụ. Khi nhận khoản thanh toán, Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ bắt đầu xử lý đơn hàng.

Trả góp Hàng tháng:

Các sản phẩm chọn lọc có thể được cung cấp chương trình trả góp làm ưu đãi. Ưu đãi trả góp có thể giới hạn với thẻ tín dụng của một số ngân hàng chọn lọc. Các khoản phụ phí sẽ được tính cho khách hàng một phần hoặc toàn bộ như một phần của ưu đãi. Các ưu đãi trả góp này phụ thuộc vào phê duyệt của ngân hàng tương ứng.

Thực hiện Đơn hàng:

Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ bắt đầu xử lý đơn hàng của bạn khi nhận được thanh toán cho tất cả các đơn hàng. Nếu có bất kỳ vấn đề gì chẳng hạn như địa chỉ không đầy đủ, số tiền thanh toán không khớp với giá trị đơn hàng, hàng không có sẵn đối với một sản phẩm hoặc toàn bộ gói sản phẩm đã đặt hàng và những vấn đề tương tự có thể trì hoãn việc giao hàng, các đơn hàng này sẽ được chuyển tới Đại diện Chăm sóc Khách hàng (CSKH). CSKH sẽ gọi hoặc gửi thư cho bạn để thông báo về vấn đề. Đơn hàng sẽ chỉ được xử lý sau khi các vấn đề đã được giải quyết.

Chính sách Thay thế, Hoàn trả & Hủy bỏ:

Các mặt hàng chưa mở để được hoàn trả hoặc thay thế phải còn nguyên đóng gói ban đầu với tất cả nội dung bên trong hộp thư đến, thẻ bảo hành/ bảo đảm, quà tặng và phụ kiện, bao gồm chuột, bàn phím, v.v.”

Giao & Nhận hàng:

Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ bắt đầu gửi sản phẩm qua đơn vị vận chuyển, bưu điện hoặc các phương tiện vận chuyển khác phù hợp với nguyên đóng gói ban đầu cho sản phẩm ASUS liệt kê trên cổng thông tin ASUS. Tuy nhiên, trong trường hợp một số sản phẩm chọn lọc yêu cầu đóng gói bổ sung để đảm bảo không bị hư hại trong quá trình vận chuyển, Nhà cung cấp Dịch vụ có thể thực hiện các bước cần thiết. Người nhận sẽ nhận và chấp nhận hàng hóa miễn là các sản phẩm đã đặt hàng được giao mà không có hư hại vật lý đáng kể đối với bao bì đóng gói sản phẩm ban đầu. Việc không chấp nhận sản phẩm vì bất kỳ lí do gì ngoài hư hại vật lý đáng kể hoặc theo quy định trong chính sách hủy bỏ đơn hàng như trên sẽ được coi là hủy đơn hàng và bị thu phí hủy hiện hành.

Đơn vị vận chuyển sẽ thực hiện hai lần gửi hàng trong khoảng thời gian 3 ngày. Nếu nơi nhận bị khóa hoặc người nhận chỉ định không có mặt, hàng sẽ được coi là không thể giao được và đơn vị vận chuyển sẽ bắt đầu gửi trả lại hàng cho Nhà cung cấp Dịch vụ. Nếu sản phẩm hoàn trả sẽ được giao lại mà không hủy đơn hàng, Nhà cung cấp Dịch vụ có thể thu bổ sung phí 2% chi phí hàng hóa hoặc 500Rs/- tùy theo khoản nào cao hơn đối với chi phí vận chuyển. Tuy nhiên, nếu hủy sẽ bị tính thêm phí Hủy 5% chi phí hàng hóa.

Chính sách DOA (Đã hỏng khi giao hàng):

Chính sách DOA chỉ áp dụng cho các mặt hàng mua sắm từ Trang Web ASUS Việt Nam.

Sản phẩm có lỗi phần cứng trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày trên hóa đơn hoặc POD (Bằng chứng Giao hàng) và không thể sửa chữa được sẽ được xử lý theo DOA. Trong trường hợp DOA, khách hàng cần liên hệ Trung tâm Dịch vụ Ủy quyền của ASUS hoặc số Chăm sóc khách hàng ASUS. Công tác đầu tiên sẽ là cố gắng sửa và phục hồi sản phẩm.

Bảo hành Tiêu chuẩn:

Tất cả tài nguyên, sản phẩm và dịch vụ của ASUS (bao gồm nhưng không giới hạn phần mềm), đã bao gồm hoặc chưa bao gồm, được cung cấp cho bạn qua Cửa hàng Trực tuyến ASUS Việt Nam sẽ được bảo hộ bưởi bảo hành sản phẩm tiêu chuẩn do ASUS Việt Nam cung cấp. Các sản phẩm được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có” mà không có bất kỳ đại diện hoặc bảo hành nào, rõ ràng hoặc ngụ ý, ngoại trừ được quy định khác bằng văn bản. Không có phần nào trên Trang Web này cấu thành hoặc có ý nghĩa cấu thành khuyến nghị dưới bất kỳ hình thức nào và bạn cần thực hiện phân tích độc lập trước khi đặt hàng sản phẩm. Trong trường hợp bất kỳ lỗi sản xuất nào được phát hiện trong thời hạn Bảo hành, khách hàng cần liên hệ Trung tâm Dịch vụ ủy quyền của ASUS với các thông tin sau đây: Thông tin chi tiết chủ sở hữu sản phẩm, số thẻ hoặc hóa đơn, mã sản phẩm, số sê-ri sản phẩm và triệu chứng đi kèm với hỏng hóc.

Nếu bạn chuyển nhượng sản phẩm cho người dùng khác, dịch vụ bảo hành vẫn sẽ được cung cấp cho khách hàng đó đối với thời gian còn lại của thời hạn bảo hành.

Việc bảo đảm hàng đóng gói còn nguyên tem hợp lý và không giả mạo là trách nhiệm của bạn hoặc người nhận hàng thay bạn.

Thông tin liên lạc với Khách hàng:

ASUS sẽ liên hệ với bạn về đơn hàng và Sản phẩm đã mua qua bất kỳ phương thức nào dùng thư điện tử, SMS và điện thoại. Bạn cần cung cấp địa chỉ thư điện tử và số điện thoại và/ hoặc số điện thoại di động hợp lệ khi đăng ký. Vui lòng lưu ý rằng khách hàng đã đăng ký danh sách KHÔNG Gọi điện của Cục Điều tiết Viễn thông Việt Nam sẽ được liên hệ bởi ASUS. ASUS có thể liên hệ với bạn qua điện thoại hoặc thư điện tử để giới thiệu các ưu đãi mới của ASUS và trong trường hợp bạn không muốn ASUS liên hệ với mình, bạn cần chủ động từ chối bằng cách chọn tùy chọn phù hợp khi tự đăng ký trên Trang Web.

Khi bạn truy cập Trang Web hoặc gửi thư điện tử cho ASUS Việt Nam, bạn đang thực hiện liên hệ với ASUS bằng hình thức điện tử. Chúng tôi có thể phản hồi bạn bằng thư điện tử hoặc đăng tải thông báo trên Trang Web. Bạn đồng ý rằng tất cả những thông báo, tiết lộ này và các thông tin liên lạc khác ASUS cung cấp cho bạn bằng hình thức điện tử đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào về việc trao đổi thông tin đó bằng văn bản.

Giới hạn Trách nhiệm pháp lý:

Trách nhiệm pháp lý, nếu có, của Nhà cung cấp Dịch vụ và ASUS với người dùng theo Thỏa thuận này chỉ giới hạn ở số tiền Người dùng phải trả cho Nhà cung cấp Dịch vụ. Nhà cung cấp Dịch và ASUS đều không chịu trách nhiệm cho bất kỳ chi phí hoặc thiệt hại gián tiếp, đặc biệt hoặc do hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn tổn thất doanh thu hoặc lợi nhuận, chi phí dừng hoạt động, tổn thất hoặc thiệt hại tới dữ liệu hoặc các tổn thất vô hình khác, phát sinh từ hoặc có liên hệ dưới bất kỳ hình thức nào với việc sử dụng Trang Web này, các Sản phẩm và/ hoặc dịch vụ và/ hoặc Thỏa thuận hoặc với sự chậm trễ hoặc không có khả năng sử dụng Trang Web này, hoặc vì bất kỳ thông tin, tài nguyên và/hoặc Sản phẩm đã tải lên, đăng tải, gửi thư, truyền đi và/hoặc nhận được qua Trang Web này, hoặc phát sinh từ việc sử dụng Trang Web này, dù theo hợp đồng, ngoài hợp đồng, sơ suất, trách nhiệm nghiêm ngặt hoặc trách nhiệm khác.

Sử dụng Cá nhân, Phi thương mại và Không thể chuyển nhượng:

Bằng việc đăng ký trên Trang Web, Người dùng xác nhận việc sử dụng Trang Web vì mục đích cá nhân của mình và không phục vụ mục đích thương mại. Người dùng xác nhận quyền của Người dùng để truy cập, sử dụng, xử lý hoặc giao dịch trên Trang Web không được chuyển nhượng cho bất kỳ người nào khác và việc nắm giữ ID và Mật khẩu Người dùng để truy cập, xử lý hoặc giao dịch trên Trang Web hoàn toàn thuộc trách nhiệm của Người dùng và Người dùng sẽ chịu trách nhiệm và nghĩa vụ cho bất kỳ việc lạm dụng nào đối với ID và Mật khẩu Người dùng mà Công ty cấp cho Người dùng.

Bồi thường:

Tại mọi thời điểm, Người dùng phải bồi thường toàn bộ và giữ cho ASUS, Nhà cung cấp Dịch vụ, cán bộ, giám đốc, đại lý, nhân viên và công ty liên kết tránh khỏi tất cả các chi phí, tổn thất, khiếu nại, yêu cầu, thiệt hại và trách nhiệm, hành động bao gồm chi phí và phí luật sư hợp lý phát sinh bởi bất kỳ bên thứ ba nào và/hoặc khoản phạt áp dụng do và/hoặc phát sinh vì Người dùng vi phạm các Điều khoản & Điều kiện và/hoặc Người dùng vi phạm bất kỳ luật, quy chế hoặc quy định nào và/hoặc quyền của bên thứ ba và/hoặc sự xâm phạm bản quyền của Người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn xâm phạm bản quyền và nhãn hiệu, các bài đăng khiêu dâm và/hoặc khiếm nhã, và bôi nhọ danh dự trực tuyến, và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng tài khoản của Người dùng thuộc quyền sở hữu trí tuệ và/hoặc quyền khác của bất kỳ cá nhân và/hoặc đơn vị nào.

Luật và Hệ thống tài phán điều chỉnh:

Các giao dịch trên Trang Web ASUS Việt Nam này được điều chỉnh, giải thích, diễn giải và thực thi theo luật pháp Việt Nam. Hiệu quả hoạt động cụ thể, thiệt hại và bất kỳ tranh chấp nào khác phát sinh liên quan tại đây sẽ phụ thuộc vào quyền tài phán riêng của các tòa án Mumbai.

Bất khả kháng:

ASUS và đại lý / Nhà cung cấp Dịch vụ ủy quyền của ASUS không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự hỏng hóc và/hoặc chậm trễ nào về phía mình trong việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào theo Thỏa thuận này và/hoặc bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí, phí tổn và phí phát sinh và/hoặc phải chi trả bởi Người dùng nếu lí do dẫn đến sự hỏng hóc và/hoặc chậm trễ đó là kết quả của Sự kiện Bất khả kháng quy định dưới đây. Giải thích: “Sự kiện Bất khả kháng” nghĩa là bất kỳ sự kiện nào do bất kỳ lí do gì ngoài tầm kiểm soát hợp lý của ASUS và/hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn sự không sẵn có của bất kỳ hệ thống thông tin liên lạc nào, phá hoại, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, nổ, thiên tai, dịch bệnh, xung đột dân sự, đình công, đóng cửa nhà máy và/hoặc hành động công nghiệp dưới bất kỳ hình thức nào, sự cố phương tiện giao thông, bạo loạn, nổi loạn, hành động thù địch cho dù chiến tranh có được tuyên bố hay không, hành động của chính phủ, lệnh hoặc hạn chế của chính phủ, hỏng hóc và/hoặc hack Trang Web và/hoặc nội dung cung ứng để cung cấp các Sản phẩm và/hoặc dịch vụ trong Trang Web, đến mức không thể thực hiện các nghĩa vụ theo Thỏa thuận, hoặc bất kỳ nguyên nhân hoặc hoàn cảnh nào khác nằm ngoài khả năng kiểm soát của ASUS và/hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ ngăn cản việc thực hiện nghĩa vụ kịp thời của ASUS và/hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ.